Анкета образование

Indicates required field
Во која општина живеете?
Пол
Во која категoрија припаѓате?
Дали образованието во земјава е квалитетно?
Дали сте задоволни од наставниот кадар, квалитетот на наставните програми и учебниците?
Какви се условите во училиштето каде вие (или вашите деца) посетуваат настава?
Unlimited number of files can be uploaded to this field.
30 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, mp4, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
30 MB limit per form.
Што е подобро во услови на пандемија?
Дали реформите во изминатите години го подобрија квалитетот на образованието во земјава?
Што треба да се промени за поквалитетно образование на учениците?
Дали сте согласни да ве контактираме доколку имаме дополнителни прашања за вас?
Вашата анонимност е загарантирана, освен во случај вие да одлучите јавно да говорите
Оставете податоци
Дали сакате да добиете известување кога ќе ги објавиме резултатите од истражувањето